Regulamin dla użytkowników Serwisu SzukamLapka.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Serwisu oraz związane z tym prawa i obowiązki, a także zakres świadczenia usług i odpowiedzialności Serwisu (dalej Regulamin).
  2. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu w całości. W przypadku braku akceptacji należy opuścić witrynę Serwisu.
  3. Użytkownik ma możliwość bieżącego dostępu do treści Regulaminu na stronie internetowej www.SzukamLapka.pl/regulamin, gdzie może w każdej chwili zapoznać się z jego treścią.
  4. Serwis jako właściciel praw autorskich do niniejszego Regulaminu udziela bezpłatnej licencji Użytkownikom w zakresie zapisu jego treści na trwały nośnik (np. zapisanie w formie pliku na komputerze lub wydrukowanie i przechowywanie w formie papierowej), aby mogli się zapoznać z jego treścią (częścią lub w całości) w dogodnym dla nich momencie bez konieczności łączenia się z Internetem.
  5. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Serwisem poprzez Formularz Kontaktowy lub poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]
  6. W wyżej wymieniony sposób Użytkownik może zgłaszać nieprawidłowości występujące w Serwisie.
  7. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, grafik, treści, kodów źródłowych itp. należą do Smart Shopping Advisors sp. z o. o. z wyłączeniem logotypów Sklepów i Produktów, których właścicielami są odpowiednie podmioty trzecie.
  8. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych według własnego uznania.
  9. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. może zablokować dostęp do Serwisu Użytkownikowi, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

 2. DEFINICJE

  1. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu;
  2. SMART SHOPPING ADVISORS SP. Z O. O. – Właściciel Serwisu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-062) Plac Solny 14/3 REGON: 367062666, NIP: 8971838595; Numer KRS: 0000673502, kapitał zakładowy w wysokości 75000,00zł w pełni opłacony.
  3. Serwis – witryna internetowa www.szukamlapka.pl wraz z wszystkimi jej podstronami, będąca porównywarką cenową laptopów. Ponadto może ona ułatwić wybór laptopa poprzez zasugerowanie Produktu w wyniku wpisanych przez Użytkownika kryteriów oraz poprzez branżowe artykuły.
  4. Sklep – podmiot trzeci, będący sklepem internetowym a którego ofertę prezentuje Serwis. Użytkownik kupując Produkt zawiera umowę wyłącznie ze Sklepem a Serwis lub Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie pośredniczy w żaden sposób w transakcji. Użytkownik chcący dokonać zakupu lub skorzystać z przysługujących mu praw konsumenckich kontaktuje się wyłącznie z danym Sklepem.
  5. Produkt – Laptop oferowany przez Sklep;
  6. Transakcja - złożenie przez Użytkownika zamówienia w Sklepie, a także dalsze czynności takie jak dokonanie zapłaty i żądanie wydania Produktu.

 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. poprzez Serwis udostępnia Użytkownikom bezpłatne usługi:
   1. Wyszukiwarkę Produktu wg określonych kryteriów
   2. Porównywarkę cen w dostępnych technicznie dla Serwisu Sklepach
   3. Newsletter
  2. Użytkownik, aby móc w pełni korzystać z Serwisu powinien skorzystać co najmniej z następujących wersji przeglądarek internetowych:
   1. Google Chrome 28.x
   2. Internet Explorer 8
   3. Opera 9.50
   4. Mozilla Firefox 0.7
   5. Safari 5.1.7
   6. Opera Mini 4.2
  3. Poprzez wejście na witrynę Serwisu, w tym jakąkolwiek jego podstronę, Użytkownik korzysta już z Serwisu i obowiązują go postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza oraz w innych celach niż określone w niniejszym regulaminie.
  5. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem lub ceną Produktu w Serwisie a opisem i ceną Produktu na stronie internetowej Sklepu, wiążące są dane wyświetlane na stronie internetowej Sklepu.
  6. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. udostępnia Użytkownikom możliwość otrzymywania informacji handlowych, promocyjnych, informacyjnych (newsletter) wyłącznie po udostępnieniu swojego adresu e-mail oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie takich informacji.
  7. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie w/w informacji lub przetwarzania jego adresu e-mail i tym samym zrezygnować z newsletter’a poprzez wiadomość e-mail lub otrzymywany dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości, którą otrzymuje Użytkownik z Serwisu.

 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy zakupiony w Sklepie laptop a wskazany przez Serwis jako najlepiej pasujący do Użytkownika nie okazał się jednak najlepiej dobrany.
  2. Serwis dopełnia wszelkich starań aby w jego bazie znajdowały się dane z wszystkich dostępnych sklepów internetowych w Polsce, jednak może się zdarzyć, że jakiś sklep nie będzie widniał w zestawieniu. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie odpowiada za jego brak.
  3. Ceny Produktów prezentowane w Serwisie pochodzą od Sklepów. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności jeśli cena w Serwisie jest odmienna od ceny prezentowanej bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu lub jeśli Produkt jest obecnie w Sklepie niedostępny. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby te informacje były kompletne i aktualne.
  4. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dokonane Transakcje przez Użytkowników oraz prawa konsumenckie z nią związane. Za przebieg Transakcji odpowiada Sklep i to do niego Użytkownik powinien kierować wszelkie roszczenia, zapytania i uwagi.
  5. Do realizacji Transakcji stosowane są zasady i regulaminy konkretnego Sklepu.

 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w przypadku Użytkowników korzystających z Newslettera, gdzie konieczne jest podanie adresu e-mail, w celu realizacji usługi Newsletter oraz celów statystycznych.
  2. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. w przypadku korzystania z Usługi Newsletter wiąże z danym adresem e-mail statystyczne cookies tego Użytkownika (o cookies dowiesz się więcej w pkt. 6), które monitorują jego ruch na stronach Serwisu, aby jeszcze lepiej pomagać w wyborze Produktu, również w przyszłości. Dzięki temu rozwiązaniu, Użytkownik może otrzymywać sugestie dotyczące pasującego do jego potrzeb Produktu na podany przez siebie adres e-mail, bez konieczności przeprowadzenia ponownego wyszukiwania w Serwisie.
  3. Użytkownik może uniknąć koniecznego dla realizacji Usługi Newsletter przetwarzania jego danych osobowych poprzez podanie swojego adresu e-mail niezawierającego danych osobowych. Takie rozwiązanie nie zwalnia jednak Smart Shopping Advisors sp. z o. o. od pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail.
  4. Pozyskane adresy e-mail oraz informacje wywiedzione z cookies statystycznych Smart Shopping Advisors sp. z o. o. będzie wykorzystywał wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i nie będzie udostępniał ich podmiotom trzecim.
  5. Pozyskane dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
  6. Administratorem Danych Osobowych jest Smart Shopping Advisors sp. z o. o., który wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zgłosił jego osobę do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym momencie.
  8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia, chyba że obowiązujące przepisy nakazują ich zachowanie przez określony czas.
  9. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. może zapisywać adresy IP uzyskane podczas połączenia internetowego w celu technicznym.

 6. COOKIES

  1. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies w celach statystycznych i analitycznych (Google Analitics).
  2. Przez pliki cookies należy rozumieć małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się z adresem witryny internetowej (komputer, tablet, telefon), podczas trwania tego połączenia. Pliko cookies nie zawierają danych osobowych.
  3. Poprzez przeglądanie treści Serwisu Użytkownik akceptuje pobieranie plików cookies ze swojego urządzenia i wykonywanie zapytań w czasie następnych wizyt na stronach internetowych Serwisu.
  4. Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez stronę trzecią (np. Google).
  5. W celu wyłączenia lub usunięcia plików cookies z urządzenia należy skorzystać z sekcji pomocy w wykorzystywanej do połączeń przeglądarce.

 7. PRZERWY W DOSTĘPIE DO SERWISU

  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Zastrzega jednak sobie prawo do zastosowania przerw technicznych.
  2. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. będzie dokładać wszelkich starań, aby przerwy techniczne nie zakłóciły swobodnego dostępu do Serwisu i odbywały się w miarę możliwości w godzinach nocnych. Ponadto Smart Shopping Advisors sp. z o. o. poinformuje o planowanej przerwie technicznej z wyprzedzeniem na stronie Serwisu lub poprzez newsletter.
  3. Poza planowanymi przerwami technicznymi mogą wystąpić awarie, niezależnie od działań Smart Shopping Advisors sp. z o. o., które będzie się starał naprawić w najszybszym możliwym czasie. Awaria może polegać na całkowitym lub częściowym brakiem dostępu do Serwisu. Za przerwy w działaniu Serwisu, w związku z ich bezpłatnym charakterem, Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata.
  4. Poza przerwami technicznymi i awariami mogą wystąpić błędy, które ograniczają się do nieprawidłowego działania funkcjonalności. Taki błąd Użytkownik może zgłosić w sposób określony w punkcie 1.5. Regulaminu.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje poprzez newsletter oraz na stronie Serwisu.
  2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.
1077 laptopów porównywanych co godzinę
55 nowych rankingów każdego miesiąca
1360 ofert z 11 sklepów

cookies

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz zmienić te ustawienia.