Regulamin serwisu SzukamLapka.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

      
    
  1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Serwisu oraz związane z tym prawa i obowiązki, a także zakres świadczenia usług i odpowiedzialności Serwisu (dalej Regulamin).
  2.  
  3. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu w całości. W przypadku braku akceptacji należy opuścić witrynę Serwisu.
  4.  
  5. Użytkownik ma możliwość bieżącego dostępu do treści Regulaminu na stronie internetowej www.SzukamLapka.pl/regulamin, gdzie może w każdej chwili zapoznać się z jego treścią.
  6.  
  7. Serwis jako właściciel praw autorskich do niniejszego Regulaminu udziela bezpłatnej licencji Użytkownikom w zakresie zapisu jego treści na trwały nośnik (np. zapisanie w formie pliku na komputerze lub wydrukowanie i przechowywanie w formie papierowej), aby mogli się zapoznać z jego treścią (częścią lub w całości) w dogodnym dla nich momencie bez konieczności łączenia się z Internetem.
  8.  
  9. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Serwisem poprzez Formularz Kontaktowy lub poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]
  10.  
  11. W wyżej wymieniony sposób Użytkownik może zgłaszać nieprawidłowości występujące w Serwisie
  12.  
  13. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, grafik, treści, kodów źródłowych itp. należą do Smart Shopping Advisors sp. z o. o. z wyłączeniem logotypów Sklepów i Produktów, których właścicielami są odpowiednie podmioty trzecie.
  14.  
  15. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych według własnego uznania.
  16.  
  17. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. może zablokować dostęp do Serwisu Użytkownikowi, który nie przestrzega postanowień Regulaminu
  18.     
 2. DEFINICJE
      
    
  1. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu;
  2.  
  3. SMART SHOPPING ADVISORS SP. Z O. O. – Właściciel Serwisu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-062) Plac Solny 14/3 REGON: 367062666, NIP: 8971838595; Numer KRS: 0000673502, kapitał zakładowy w wysokości 75000,00zł w pełni opłacony.
  4.  
  5. Serwis – witryna internetowa www.szukamlapka.pl wraz z wszystkimi jej podstronami, będąca porównywarką cenową laptopów. Ponadto może ona ułatwić wybór laptopa poprzez zasugerowanie Produktu w wyniku wpisanych przez Użytkownika kryteriów oraz poprzez branżowe artykuły.
  6.  
  7. Sklep – podmiot trzeci, będący sklepem internetowym a którego ofertę prezentuje Serwis. Użytkownik kupując Produkt zawiera umowę wyłącznie ze Sklepem a Serwis lub Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie pośredniczy w żaden sposób w transakcji. Użytkownik chcący dokonać zakupu lub skorzystać z przysługujących mu praw konsumenckich kontaktuje się wyłącznie z danym Sklepem.
  8.  
  9. Produkt – Laptop oferowany przez Sklep;
  10.  
  11. Transakcja - złożenie przez Użytkownika zamówienia w Sklepie, a także dalsze czynności takie jak dokonanie zapłaty i żądanie wydania Produktu.
  12.     

 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

      
    
  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. poprzez Serwis udostępnia Użytkownikom bezpłatne usługi:
        
   1. Wyszukiwarkę Produktu wg określonych kryteriów
   2.     
   3. Porównywarkę cen w dostępnych technicznie dla Serwisu Sklepach
   4.     
   5. Newsletter
    
  2.  
  3. Użytkownik, aby móc w pełni korzystać z Serwisu powinien skorzystać co najmniej z następujących wersji przeglądarek internetowych:
        
   1. Google Chrome 28.x
   2.     
   3. Internet Explorer 8
   4.     
   5. Opera 9.50
   6.     
   7. Mozilla Firefox 0.7
   8.     
   9. Safari 5.1.7
   10.     
   11. Opera Mini 4.2
    
  4.  
  5. Poprzez wejście na witrynę Serwisu, w tym jakąkolwiek jego podstronę, Użytkownik korzysta już z Serwisu i obowiązują go postanowienia niniejszego Regulaminu.
  6.  
  7. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza oraz w innych celach niż określone w niniejszym regulaminie.
  8.  
  9. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem lub ceną Produktu w Serwisie a opisem i ceną Produktu na stronie internetowej Sklepu, wiążące są dane wyświetlane na stronie internetowej Sklepu.
  10.  
  11. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. udostępnia Użytkownikom możliwość otrzymywania informacji handlowych, promocyjnych, informacyjnych (newsletter) wyłącznie po udostępnieniu swojego adresu e-mail oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie takich informacji.
  12.  
  13. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie w/w informacji lub przetwarzania jego adresu e-mail i tym samym zrezygnować z newsletter’a poprzez wiadomość e-mail lub otrzymywany dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości, którą otrzymuje Użytkownik z Serwisu.
  14.     

 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

      
    
  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy zakupiony w Sklepie laptop a wskazany przez Serwis jako najlepiej pasujący do Użytkownika nie okazał się jednak najlepiej dobrany.
  2.  
  3. Serwis dopełnia wszelkich starań aby w jego bazie znajdowały się dane z wszystkich dostępnych sklepów internetowych w Polsce, jednak może się zdarzyć, że jakiś sklep nie będzie widniał w zestawieniu. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie odpowiada za jego brak.
  4.  
  5. Ceny Produktów prezentowane w Serwisie pochodzą od Sklepów. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności jeśli cena w Serwisie jest odmienna od ceny prezentowanej bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu lub jeśli Produkt jest obecnie w Sklepie niedostępny. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby te informacje były kompletne i aktualne.
  6.  
  7. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dokonane Transakcje przez Użytkowników oraz prawa konsumenckie z nią związane. Za przebieg Transakcji odpowiada Sklep i to do niego Użytkownik powinien kierować wszelkie roszczenia, zapytania i uwagi.
  8.  
  9. Do realizacji Transakcji stosowane są zasady i regulaminy konkretnego Sklepu.
  10.     

 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

      
    
  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w przypadku Użytkowników korzystających z Newslettera, gdzie konieczne jest podanie adresu e-mail, w celu realizacji usługi Newsletter oraz celów statystycznych.
  2.  
  3. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. w przypadku korzystania z Usługi Newsletter wiąże z danym adresem e-mail statystyczne cookies tego Użytkownika (o cookies dowiesz się więcej w pkt. 6), które monitorują jego ruch na stronach Serwisu, aby jeszcze lepiej pomagać w wyborze Produktu, również w przyszłości. Dzięki temu rozwiązaniu, Użytkownik może otrzymywać sugestie dotyczące pasującego do jego potrzeb Produktu na podany przez siebie adres e-mail, bez konieczności przeprowadzenia ponownego wyszukiwania w Serwisie.
  4.  
  5. Użytkownik może uniknąć koniecznego dla realizacji Usługi Newsletter przetwarzania jego danych osobowych poprzez podanie swojego adresu e-mail niezawierającego danych osobowych. Takie rozwiązanie nie zwalnia jednak Smart Shopping Advisors sp. z o. o. od pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail.
  6.  
  7. Pozyskane adresy e-mail oraz informacje wywiedzione z cookies statystycznych Smart Shopping Advisors sp. z o. o. będzie wykorzystywał wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i nie będzie udostępniał ich podmiotom trzecim.
  8.  
  9. Pozyskane dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. 
  10.  
  11. Administratorem Danych Osobowych jest Smart Shopping Advisors sp. z o. o., który wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zgłosił jego osobę do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  12.  
  13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym momencie.
  14.  
  15. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia, chyba że obowiązujące przepisy nakazują ich zachowanie przez określony czas.
  16. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. może zapisywać adresy IP uzyskane podczas połączenia internetowego w celu technicznym.
  17.     

 6. COOKIES

      
    
  1. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies w celach statystycznych i analitycznych (Google Analitics).
  2.  
  3. Przez pliki cookies należy rozumieć małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się z adresem witryny internetowej (komputer, tablet, telefon), podczas trwania tego połączenia. Pliko cookies nie zawierają danych osobowych.
  4.  
  5. Poprzez przeglądanie treści Serwisu Użytkownik akceptuje pobieranie plików cookies ze swojego urządzenia i wykonywanie zapytań w czasie następnych wizyt na stronach internetowych Serwisu.
  6.  
  7. Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez stronę trzecią (np. Google).
  8.  
  9. W celu wyłączenia lub usunięcia plików cookies z urządzenia należy skorzystać z sekcji pomocy w wykorzystywanej do połączeń przeglądarce.
  10.     

 7. PRZERWY W DOSTĘPIE DO SERWISU

      
    
  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Zastrzega jednak sobie prawo do zastosowania przerw technicznych..
  2.  
  3. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. będzie dokładać wszelkich starań, aby przerwy techniczne nie zakłóciły swobodnego dostępu do Serwisu i odbywały się w miarę możliwości w godzinach nocnych. Ponadto Smart Shopping Advisors sp. z o. o. poinformuje o planowanej przerwie technicznej z wyprzedzeniem na stronie Serwisu lub poprzez newsletter.
  4.  
  5. Poza planowanymi przerwami technicznymi mogą wystąpić awarie, niezależnie od działań Smart Shopping Advisors sp. z o. o., które będzie się starał naprawić w najszybszym możliwym czasie. Awaria może polegać na całkowitym lub częściowym brakiem dostępu do Serwisu. Za przerwy w działaniu Serwisu, w związku z ich bezpłatnym charakterem, Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata.
  6.  
  7. Poza przerwami technicznymi i awariami mogą wystąpić błędy, które ograniczają się do nieprawidłowego działania funkcjonalności. Taki błąd Użytkownik może zgłosić w sposób określony w punkcie 1.5. Regulaminu.
  8.     

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      
    
  1. Smart Shopping Advisors sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje poprzez newsletter oraz na stronie Serwisu.
  2.  
  3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.
  4.  
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  6.  
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.
  8.     
3929laptopy porównywane co godzinę
55nowych rankingów każdego miesiąca
5604ofert z 11 sklepów